Từ điển nam y.com là trang web online viết và thống kê tri thức, kinh nghiệm từ các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học và thầy thuốc đầu ngành của nền y học cổ truyền nước nhà. Thông qua phương thức mạng internet, từ điển nam y.com tuyên truyền tri thức y học cổ truyền Việt, y học nói chung đến người dân Việt nhằm để mỗi người dân biết và  sử dụng thuốc nam, y thuật nước nam và các tri thức y học của nhân loại để phòng và chữa bệnh cho bản thân và người xung quanh.
Zalo
favebook