Đại cương

05/01/2024
 • Gồm những vị cay, nhẹ có tác dụng phát tán để đưa tác nhân gây bệnh ra ngoài bằng đường mồ hôi
 • Chữa các chứng bệnh còn ở phần biểu (tà khí nhẹ và nông) nên dùng ngay để đuổi tà khí, tránh tình trạng không điều trị kịp thời hoặc điều trị không đúng cách tà khí không thoát ra ngoài mà chuyển vào sâu hơn.
 • Phương thuốc giải biểu gồm các vị cay tính ấm dùng để phát tán phong hàn
 • Vị thuốc giải biểu nhẹ có tinh dầu dễ bốc hơi do đó không nên sắc lâu làm giảm tác dụng
 • Khi uống nên uống lúc nóng, uống xong đắp chăn ấm để giúp việc ra mồ hôi râm rấp khắp người là tốt. Nếu không có mồ hôi ra khắp người hoặc ra quá nhiều đều chưa đạt yêu cầu điều trị:
  • Mồ hôi không ra khắp người là tà khí chưa giải được
  • Mồ hôi ra quá nhiều làm mất tân dịch, chính khí bị tổn thương, nghiêm trọng có thể tử vong
 • Phép dùng thuốc giải biểu là ngoại cảm ở biểu chứng:
  • Nếu tà ở biểu không ra hết, lại còn ở lý chứng thì dùng biểu lý song giải
  • Nếu tà đã vào lý không còn ở biểu thì không dùng phép giải biểu
 • Không dùng phép giải biểu khi các nốt ban chẩn đã mọc, mụn nhọt đã vỡ, ỉa chảy mất nước và điện giải hoặc mất máu.

Các bài tin khác

Zalo
favebook